DERS ÇALIŞMA İÇİN MOTİVASYON VE ÇOK ÖZEL STRATEJİLER

 DERS ÇALIŞMA İÇİN MOTİVASYON VE ÇOK ÖZEL STRATEJİLER

"Sevgili öğrenciler ve yaşam boyu öğrenmeye kendisini adayanlar ders çalışma motivasyonunuzu en üst düzeye çıkaracak motivasyon yaklaşımı ve motivasyon sözlerini bu yazıdaki noktalara dikkat ederek hayatınıza katabilirsiniz. Ayrıca fark yaratacak çok özel stratejiler yine yazımızın içinde. "

LGS motivasyonu, YKS motivasyonu, sınav motivasyonu, KPSS motivasyonu, öğrenci motivasyonu konularında nasıl ilerleyeceğinizi ve olumlamalar için gerekli ders çalışma için motivasyon sözlerini öğrenerek farkındalık yaratabilir zihninizi yöneterek, bilinçaltının gücünü kullanabilirsiniz.

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE ÖĞRENME İÇİN STRATEJİLER, MOTİVASYON ARAÇLARI:

 1. İMGELEME: Yaratıcı imgeleme gücünüzü kullanarak sınava hazırlık süreci, sınav başarısı ve sınav sonrası yaşamınıza gireceklerle ilgili imgeleme gücünüzü kullanabilirsiniz. Ayrıca yine günü planladığınızda yapmanız gerekenler konusundaki imgelemeler size çok destek olacaktır. 

 2. MİKRO HEDEFLER: Hazırlanılması gereken bütün yapıya odaklandığınızda motivasyonunuz olumsuz yönde etkilenebilir. Tüm hazırlık sürecini mikro seviyede, günlük hedeflere indirgediğinizde ve bu hedeflerinize ulaştığınızda ise çok daha başarılı olacaksınız. Başarılmış küçük hedeflerin toplamı sizi büyük hedefe ulaştıracaktır. 

 3. STRES: Stresle başa çıkma ve yönetebilme becerisi verimlilik için olmazsa olmazdır. Stresi dengelemek ve lehinize kullanmanız için;
  Özellikle zorlandığınızı hissettiğinizde mola vermeyi önemsemek,
  Anda kalma becerisi ve akışta olabilme,
  Kendinizi gereğinden fazla sakin veya verimsiz hissettiğinizde kendi kendinize motivasyon yaratma ve optimal strese yönelme,
  Yoğun stres ve baskı hissettiğinizde ise  pozitif düşünme ve  gevşeme egzersizi uygulamak motivasyonunuzu yeniden kazandıracaktır.

 4. ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME: Sınavlara hazırlanan öğrencilerin yaptıkları en büyük yanlışlardan birisi sınavın bilgi ölçen bir araç olduğu gerçeğinden uzaklaşıp, soru tiplerini ezberlemeye çalışmaları ve soru çözme formüllerine odaklanmalarıdır. Oysa öğrenci bilgiyi içselleştirmeye çalışsa her tür soruyu çok daha kolay çözebilecektir. Problem çözme aslında en son aşamadır. Öğrenmeyi öğrenme yaşam boyu öğrenmenin altın anahtarıdır. Öğrenmeden keyif almak ise bilgili olmanın gücüyle eş değer olmalıdır. Bu bakış açısı sınavın bir amaç olmasının ötesinde bir araç olarak görülmesini sağlar. Böylece stres faktörü de çok daha kolay dengelenebilir. Motivasyon kaynakları aslında bu yöne odaklanmalıdır. 

 5. SÖZEL DERSLER:
  Okuduğunu anlama, en önemli unsurları okunulan parçada yakalayabilme,
  Doğru soruları sorarak cevap bulmaya çalışma,
  Akıl yürüterek seçenekler üzerinde tercih yapabilme gibi unsurları barındırarak yapılan sınava hazırlık süreci sözel alanda verimlilik için çok önemlidir.
  Öğrenmeyi öğrenme konusunu prensip olarak benimsemek, ezberlemek yerine konu içeriğinin ne ifade ettiğini kavrayabilmek kilit rol oynamaktadır.
  Odaklı şekilde hızlı okumak ise sözel derslerde başarıyı artıracaktır. 

 6. SAYISAL DERSLER: Bir probleme nasıl yaklaşılacağını gösteren analitik problem çözme yaklaşımı sayısal ders başarısı için kritiktir.
  Ana kavramların, konuya ait formüllerin ne olduğu ve nasıl kullanılacağının bilinmesi bu alanda başarının ilk adımıdır.
  Derslerin kendisine ve soru tiplerine verdiğimiz bilinçli veya bilinçsiz ilk negatif tepkiler başarıyı oldukça düşürmektedir.
  Soruyu bütün halinde anlamaya çalışıp, adım adım çözüme gitmeyi prensip haline getirmek sizi sonuca çok daha kolay yaklaştıracaktır.

 7. SINAV BAŞARISI: Sınavdaki başarı tabi ki hazırlık sürecinin doğal bir sonucudur. Ancak sınav aslında bir performanstır ve performans koçluğu açısından o süreci de zihni yönetme becerisiyle en iyi şekilde kodlamak gereklidir.
  Yapılacak bütün hazırlık sınavlarının sınav koşulları içinde ve zaman kısıtlaması kullanılarak gerçekleştirilmesi,
  Güçlü olunan konulara öncelik verilmesi,
  Kesin emin olunmayan sorulara cevap vermemek,
  Anda kalma ve odaklanma becerisini öne çıkarmak gibi başarıya götüren tutumları bir stratejiye dönüştürüp sınava kadar zihne yerleştirmek başarıyı büyük oranda garantileyecektir. 

DERS ÇALIŞMA İÇİN MOTİVASYON OLUMLAMALARI:

 • Zihnimin gücüne güveniyorum. Yaşayacağım tüm süreçleri pozitif ve beni başarıya ulaşmış şekilde zihnimde tasarlıyorum. Sınava hazırlık sürecini en verimli şekilde değerlendiriyor, sınavda en iyisini yapıyor ve sonrasında kendimi çok daha keyifli hissedecek zamanları yaşıyorum.

 • Büyük hedefimin farkındayım, ona ulaşmak için bu hedefi küçük parçalara ayırıyorum. Günlük hedeflerimi oluşturuyor, öncelikle yapmam gerekenlere odaklanıyorum. Gerçekleştirdiğim her adımın beni asıl hedefime taşıyacağından eminim.

 • Stresin doğal bir tepki olduğunun farkındayım, herkes stresi yaşar ve değişim için mükemmel bir araçtır. Yaşadıklarımdan öğreniyor ve kendim için yeni yollar çiziyorum. Sakinim, serinkanlıyım, odaklanmayı ve odağımda kalmayı tercih ediyorum. 

 • Bilgili olmaktan haz alıyorum, aldığım bilginin nerede, nasıl kullanılacağını önemsiyorum. Öğrenmenin verdiği keyfi daha çok yaşamak için merak duygumu öne çıkarıyorum. Öğrenmeyi öğreniyor, sınavları asıl amaçlarım için araç olarak görüyorum.

 • Problemlere yaklaşırken rahatım, soruyla ilk karşılaştığımda zihnimi tümüyle olumlu düşünmeye yönlendiriyorum. Problemi anlıyor, tanımlıyor ve adım adım nasıl çözülebileceğini tasarlıyorum. Kazandığım beceriyle yaşamda karşılaşacağım problemlerin çok daha kolay  çözümleyebileceğine inanıyorum. 

 • Okuduğumu anlıyorum, odaklıyım, en önemli olan unsurları saptıyorum. Tüm bunları başarırken rahatım, kavrıyorum ve doğal öğrenme yeteneklerimi kullanarak çözümlere kolayca ulaşıyorum. Kendime güveniyorum.

 • Sınavıma en iyi şekilde hazırlandım ve elimden gelenin en iyisini yapacağımı biliyorum. Sınav bu sürecin doğal sonucudur. Sınav sürecinde rahatım, beni başarıya götüren stratejinin bilincindeyim, en iyi şekilde uyguluyor, zamanı en iyi şekilde kullanıyor ve hak ettiğim başarıya ulaşıyorum. Başarıya izin veriyor ve yeni fırsatlara doğru yöneliyorum. Ben değerliyim ve kendime inanıyorum.

  Bkz. NeuroDesign
  Bkz. Motivasyon İçin 6 Altın Kural


Yorumlar

Popüler Yayınlar

MOTİVASYON İÇİN 6 ALTIN KURAL

BİLİNÇALTININ GÜCÜ - 5 TEMEL İLKE